เหยี่ยวข่าวแวะทักทายปลัดหญิง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

92

23 ก.ค.2562 เมื่อเวลา 13.00 น.ผู้สื่อข่าวเหยี่ยวข่าวออนไลน์ ได้มีโอกาสได้เข้าพบปลัดเอ๋ปลัดจันทร์ฉาย ราชวงศ์ ปลัดความมั่นคง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างได้และได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวด้วยความเป็นกันเอง

กระทุ่มแบน เป็นอำเภอหน้าด่านของจังหวัดสมุทรสาครที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุด จึงมีการพัฒนาในทุกด้าน ด้านเศรษฐกิจ สังคม มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกด้าน จึงต้องอาศัยการบริหารจัดการในส่วนราชการ อำเภอกระทุ่มแบนซึ่งมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง ดูแลด้านความมั่นคงด้วยการออกตรวจสถานเริงรมย์ให้อยู่ในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ปลัดเอ๋ บอกกับผู้สื่อข่าวว่าช่วงนี้มีการตรวจสถานผู้ประกอบการ โรงงาน โรงเรียน สถานบันเทิงเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเข้มงวด ส่วนด้านสาธารณะสุขก็มีการควบคุมเกี่ยวกับการปล่อยควันพิษเพื่อสุภาพของพี่น้องประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า ควบคุมเกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสีย ดูแลควบคุมเรื่องแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ ฯลฯ

ส่วนการร้องเรียนถ้าประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการร้องหรือเข้าพบนายอำเภอ ก็สามารถเข้าพบได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนตอนที่ซับซ้อน ประชาชนสามาถเข้าพบได้โดยตรง โดยนายอำเภอบรรพต จันทร์วงศ์ หรือปลัดเอ๋ จันทร์ฉาย ราชวงศ์ ก็สามารถเข้าพบได้ในเวลาราชการด้วยความยินดี

©สนับสนุนข่าว