“นครพนม” เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ

51

ตามที่รัฐบาลประกาศให้ จ.นครพนม เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจาก เป็นพื้นที่มีศักยภาพทางด้านคมนาคม…

อาทิ โครงข่ายทางถนนเชื่อมโยงสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม-คำม่วน สปป.ลาว ท่าเรือหวุ่งอางเวียดนาม เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศจีน (ตอนใต้)

สามารถเชื่อมโยงทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวได้ดี ส่วนทางอากาศก็มีสายการบินมีเที่ยวบินวันละหลายเที่ยว…

ล่าสุด…รัฐบาลอนุมัติการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่จากบ้านไผ่ถึงนครพนม ระยะทาง 354 กม. คาดแล้วเสร็จปี 2567 ทำให้มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงหลายเส้นทาง

กลายเป็นจุดแข็งทำให้นครพนมเป็นประตูเชื่อมทางเศรษฐกิจประเทศอาเซียน เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนที่น่าสนใจยิ่ง…

ขณะที่ กรมธนารักษ์ ได้ลงนามสัญญาให้เช่าที่ราชพัสดุพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1,335 ไร่ กับบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อขยายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอีกหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม จะก่อเกิดประโยชน์ทำให้ประชาชนมีรายได้เป็นอย่างดี

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม บอกว่า นับเป็นเรื่องดีที่บริษัท เจซีเคตัดสินใจเช่าที่ราชพัสดุลงทุนให้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม จะก่อประโยชน์หลายอย่าง…

ทั้งการค้า การท่องเที่ยวสู่ประตูอาเซียน แรงงานก็มีรายได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัว การคมนาคม จ.นครพนม มีความเหมาะสมทุกด้าน เชื่อว่าอีกไม่นานการค้า การท่องเที่ยวจะคึกคักแน่นอน…

เป้าหมายเป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแน่นอน

การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาภายหลัง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการวางแผนป้องกันควบคู่ไปด้วย!!!

กวี ศรีสรรค์

©สนับสนุนข่าว