ต่ออายุจ้างคนงานลาวครม.ไฟเขียวทำงานในไทยไม่เกิน4ปี

272

ครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจการจ้างงานไทย-ลาว อายุจ้างนาน 2 ปี ต่อได้อีก 2 ปี หวังแก้แรงงานผิดกฎหมาย

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งจะมีผลให้แรงงานจากประเทศลาวสามารถที่จะอยู่ทำงานในไทยครั้งละ 2 ปี ขยายได้อีก 2 ปี จากนั้นต้องกลับไปประเทศต้นทางอย่างน้อย 30 วัน และกลับมาทำสัญญาเป็นแรงงานใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาความร่วมมือด้านแรงงานของ 2 ประเทศ

นอกจากนี้ กรณีมีปัญหาให้ 2 ประเทศเจรจาหาทางออกรวมกันฉันมิตร อายุ ของข้อตกลง 5 ปี หากไม่มีการแจ้งแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรให้ต่ออายุของบันทึก ความเข้าใจไปอีกทุก 2 ปี และหากจะมีการยกเลิกให้แจ้งล่วงหน้า 60 วัน ผ่านช่องทางการทูต การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมาจากบันทึกความเข้าใจระหว่าง 2 ประเทศ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2559

สำหรับสาระสำคัญ คือ ทำให้การทำสัญญาการจ้างงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของ 2 ประเทศ และแรงงานได้รับการปกป้องสิทธิ และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นการลดปัญหาการค้ามนุษย์ จากการเข้าออกเมืองเพื่อค้าแรงงานอย่างผิดกฎหมายเช่นที่ผ่านมา และมีผลให้คนงานต้องจ่ายเงินเข้าสมทบเข้ากองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ของคนงานตามที่กฎหมายและระเบียบของ 2 ประเทศคู่ภาคี กรณีนายจ้างยกเลิกการจ้างงานก่อนสัญญาต้องรับภาระในการส่งแรงงานกลับประเทศต้นทาง แต่หากแรงงานออกจากงานเอง หรือผิดสัญญา แรงงานจะรับผิดชอบเอง

ทั้งนี้ การดำเนินการจ้างงาน แรงงานจะต้องมีการพิสูจน์สัญชาติ จากประเทศต้นทางเพื่อขอใบอนุญาตทำงานจากปัจจุบันที่ยังเป็นการออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราว ในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบไปหารือกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่สัญญาการจ้างแรงงาน โดยส่วนมากคือประเทศเพื่อนบ้านในซีแอลเอ็มวี เพื่อ ให้มีการรับรองพิสูจน์สัญชาติก่อนที่จะเดินทางมาทำงานในไทย กรณีของไทยกับลาวจะเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการค้าแรงงาน และการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย
cr : posttoday.com

©สนับสนุนข่าว