จี้สอบ คณบดีวิจิตรศิลป์ มช. ยึดงานศิลป์-ใส่ถุงขยะ ชี้ผิดจรรยาบรรณ

748

คณบดีวิจิตรศิลป์ยังไม่ชี้แจงดราม่า “เก็บงานศิลปะ” ขณะที่นักศึกษาชี้คุกคามเสรีภาพ สภานักศึกษาออกแถลงการณ์จี้ตั้งกรรมการสอบ ผิดจรรยาบรรณคณาจารย์ “พึงรักษาความสัมพันธ์กับศิษย์อย่างกัลยาณมิตร เป็นที่พึ่งแก่ศิษย์ สนับสนุนให้ศิษย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ”


วันที่ 23 มีนาคม กรณีเพจ “ประชาคมมอชอ” เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองคณบดีและเจ้าหน้าที่ เข้าไปยึดผลงานศิลปะของนักศึกษาสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ จนเกิดการเผชิญหน้าถกเถียงกันรุนแรง

ก่อนที่ ผศ.ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี อาจารย์ประจำสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ จะออกมาปกป้องนักศึกษา โดยบอกว่างานศิลปะคือเสรีภาพในการแสดงออก คณบดีไม่มีสิทธิ์บอกว่าใครทำผิดทำถูก และศิลปะไม่ใช้เจ้านายหรือขี้ข้าใคร ขณะที่นักศึกษาได้มีการนอนขวางรถ จนสุดท้ายไม่ได้มีการนำงานนักศึกษาออกไป และกลุ่มนักศึกษาได้เข้าแจ้งความไว้ ที่ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ในช่วงเย็นวันเดียวกัน ซึ่งภายหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ทำให้กลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์

ล่าสุด เมื่อเวลา 10.00 น. ทีมข่าวลงพื้นที่คณะวิจิตรศิลป์ มช. เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงกับ รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าคณบดี และรองคณบดีที่ปรากฏในคลิปยังไม่เข้ามาทำงาน และไม่สามารถให้รายละเอียดได้

ส่วนบรรยากาศที่สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ นักศึกษาจับกลุ่มพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้น โดยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง พร้อมบอกด้วยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการคุกคามนักศึกษาอย่างไร้เหตุผล ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ กลุ่มนักศึกษาจะรวมตัวกันที่คณะวิจิตรศิลป์ เพื่อยื่นหนังสือทวงถามเหตุผลกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีรายงานด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำจดหมายเปิดผนึกตั้งข้อซักถามต่อเหตุการณ์รื้อถอนงานศิลปะของนักศึกษา ระบุถึงการเก็บและรื้อถอนผลงานศิลปะของนักศึกษาลงถุงขยะ ทำให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย โดยมิได้แจ้งหรือมีหนังสือคำชี้แจงใดๆ อาจเป็นการละเมิดงานศิลปะของนักศึกษาและขัดต่อประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องจรรยาของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อ 9 ที่กำหนดว่า อาจารย์ พึงรักษาความสัมพันธ์กับศิษย์อย่างกัลยาณมิตร เป็นที่พึ่งแก่ศิษย์ สนับสนุนให้ศิษย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ

ทั้งนี้ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรที่เป็นตัวแทนสะท้อนเสียงของนักศึกษาขอตั้งข้อซักถามต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น และขอให้คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวต่อสาธารณะ พร้อมกันนี้ขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และชี้แจงต่อนักศึกษาโดยเร็วที่สุด เนื่องด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวกระทบกับทรัพย์สินของนักศึกษา และเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน้าที่ของสภานักศึกษาในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักข่าว : ไทยรัฐ