โควิดชัยภูมิ ติดอีก 1 ครอบครัวหมอ กลับจากขอนแก่นมาเลือกตั้ง

230

ชัยภูมิ พบผู้ติดเชื้อโควิด เพิ่มอีก 1 ราย อยู่ในกลุ่มญาติใกล้ชิด แพทย์จากขอนแก่น ที่กลับมาเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยที่ผู้ติดเชื้อ 2 รายแรก คือ บิดา-มารดาของหมอ ส่วนภรรยา ลูก และหลาน ตรวจแล้วไม่ติดเชื้อ

วันที่ 5 เมษายน ที่ จ.ชัยภูมิ หลังพบติดโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด (บิดา-มารดา) นายแพทย์ที่ติดเชื้อมาจาก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น เดินทางกลับมาบ้านเกิดเพื่อมาเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เมื่อวันที่ 28 มี.ค.64 ที่ผ่านมา และยังมีกลุ่มเสี่ยงสูงอีก 15 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ

ล่าสุด นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ในกลุ่มเสี่ยง 15 ราย มีผลออกมามีผู้ติดเชื้อที่เป็นเครือญาติใกล้ชิดติดโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นชาย อายุ 44 ปี (อาของหมอ) อีก 3 ราย ที่เป็นภรรยา บุตร และหลาน ของแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด-19 จาก จ.ขอนแก่น ผลตรวจไม่พบเชื้อ ส่วนที่เหลือในกลุ่ม 15 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มญาติ ต้องรอติดตามผลอีกครั้ง

สำนักข่าว : ไทยรัฐ