กาญจนบุรี ติดโควิด 16 ราย ครูเชื่อมโยงสถานบันเทิง กทม. รับเชื้อแพร่ให้นักเรียน

428

ผู้ว่าฯกาญจน์แถลง พบผู้ติดโควิด 16 ราย เป็นครูซึ่งเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงใน กทม. รับเชื้อกลับไปแพร่ให้นักเรียน ขอผู้ปกครองช่วยเฝ้าระวัง หวั่นเด็กกระจายเชื้อให้กันอีกทอดหนึ่ง

วันที่ 10 เมษายน 2564 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์ โควิด-19 ของจังหวัดกาญจนบุรี 

โดย นายจีระเกียรติ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จำนวน 16 ราย มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 4 อำเภอ คืออำเภอทองผาภูมิ 1 คน อำเภอเมืองกาญจนบุรี 11 คน อำเภอท่าม่วง 3 คน และอำเภอไทรโยค 1 คน

สำหรับข้อมูลผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อ และแหล่งติดเชื้อประกอบด้วย

1. ผู้ป่วยชาย อายุ 38 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 4 เมษายน 2564 โดยมีแหล่งติดเชื้อจากสถานบริการ กทม.

2 .ผู้ป่วยชาย อายุ 31 ปี ภูมิลำเนา ต.ท่ามะขาม อ.เมือง ตรวจพบเชื้อวันที่ 7 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อจาก สถานบริการ กทม.

3 .ผู้ป่วยชาย อายุ 18 ปี ภูมิลำเนา ต.ปากแพรก อ.เมือง ตรวจพบเชื้อวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 2

4. ผู้ป่วยชาย อายุ 38 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองบัว อ.เมือง ตรวจพบเชื้อวันที่ 9 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อจากร้านอาหารย่านสถานบริการ กทม.

5. ผู้ป่วยครูหญิง อายุ 40 ปี ภูมิลำเนา ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

6. ผู้ป่วยนักเรียนชาย อายุ 15 ปี ภูมิลำเนา ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค

7. ผู้ป่วยนักเรียนหญิง อายุ 16 ปี ภูมิลำเนา ต.ลาดหญ้า อ.เมือง

8. ผู้ป่วยครูชาย อายุ 29 ปี ภูมิลำเนา ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง

9. ผู้ป่วยนักเรียนหญิง อายุ14 ปี ภูมิลำเนา ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง

10. ผู้ป่วยนักเรียนชาย อายุ 14 ปี ภูมิลำเนา ต.ปากแพรก อ.เมือง

11. ผู้ป่วยนักเรียนชาย อายุ14 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองบัว อ.เมือง

12 .ผู้ป่วยนักเรียนชาย อายุ14 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองบัว อ.เมือง

13. ผู้ป่วยนักเรียนชาย อายุ 14 ปี ภูมิลำเนา ต.บ้านเก่า อ.เมือง

14. ผู้ป่วยนักเรียนหญิง อายุ14 ปี ภูมิลำเนา ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง

15. ผู้ป่วยนักเรียนหญิง อายุ 13 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง

16 .ผู้ป่วยนักเรียนหญิง อายุ 14 ปี ภูมิลำเนา ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

โดยรายที่ 5-16 ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 แหล่งติดเชื้อจากกลุ่มก้อนจาก โรงเรียนสาธิต

ทั้งนี้ จากการสอบสวนโรคและการตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อพบว่า เชื่อมโยงกับสถานบริการใน กทม. โดยเฉพาะกรณีของครูโรงเรียนสาธิต ที่มีการแพร่กระจายเชื้อสู่เด็กนักเรียน และผู้ใกล้ชิดจำนวนมาก จึงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อของจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มสูงขึ้น ขณะนี้จังหวัดได้ดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุด เพื่อนำมารักษา ไม่ให้แพร่กระจายเชื้อ

ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้มีมาตรการเพิ่มเติมในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้ ในส่วนของกลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิด 1.ผู้ติดเชื้อทั้ง 16 ราย เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 2. ได้สั่งการมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในระดับพื้นที่เฝ้าระวังสังเกตอาการผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งหมด โดยดูแลและควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ส่วนกลุ่มที่ควรเฝ้าระวัง เนื่องจากกลุ่มที่ติดเชื้อในระลอกนี้แพร่ระบาดในกลุ่มคนอายุไม่มาก และกลุ่มเด็กนักเรียน ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะเข้าสังคม หรือนัดหมายกลุ่มเพื่อนอย่างกว้างขวาง และจะทำให้ไม่สามารถควบคุมได้ จังหวัดกาญจนบุรีจึงออกประกาศขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกครอบครัวในจังหวัดให้ถือปฏิบัติ โดยให้หัวหน้าครอบครัวหรือผู้ปกครอง รวมทั้งความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชน ให้ควบคุมการเดินทางของคนภายในครอบครัวตัวเอง โดยงดหรือลดการเดินทาง ถ้าไม่จำเป็น และพักอยู่ภายในบริเวณบ้านหรือเคหสถานเป็นเวลา 7 วัน เพื่อสังเกตอาการของคนในบ้าน หากพบหรือสงสัยว่ามีอาการให้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่โดยด่วน

ส่วนทางด้านมาตรการเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจนั้น 1.จังหวัดกาญจนบุรีเห็นว่าการระบาดในครั้งนี้ไม่มีนัยที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดฯ จึงมีนโยบายที่จะคงสภาพทางเศรษฐกิจโดยให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติคงดำเนินการอยู่ได้เป็นปกติ หากไม่มีตัวแปรอื่นมาเกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ประกอบการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการ D – M – H – T – T และข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หลักการของ Social Distancing โดยเคร่งครัด

2.สำหรับสถานบริการและสถานคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ จังหวัดฯ จึงมีคำสั่งให้ปิดเป็นการชั่วคราวจำนวน 14 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 

นายจีระเกียรติ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ใช้ชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ หากมีกิจกรรมที่ต้องรวมกันจำนวนมากให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักอย่างเคร่งครัด

“ส่วนกรณีผู้ติดเชื้อจากจังหวัดอื่น มาใช้บริการที่ ECKO PUB เมื่อคืนวันที่ 5 เม.ย.64 หลังทราบเรื่องได้สั่งปิด ECKO PUB 14 วัน ส่วนผู้ไปใช้บริการคืนนั้น อยากขอความร่วมมือให้กักตัวรอดูอาการที่บ้านของตัวเอง 7 วัน ถ้ามีอาการผิดปกติก็ควรเดินทางพบแพทย์ทันที จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป” นายจีระเกียรติ กล่าว.

สำนักข่าว : ไทยรัฐ