อัมพฤกษ์ 6 ราย หลังฉีดวัคซีนซิโนแวค แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเร่งสอบ

306

สรุปผลการฉีดวัคซีนซิโนแวค ที่โรงพยาบาลระยอง พบอาการไม่พึงประสงค์ขั้นรุนแรง อัมพฤกษ์ 6 ราย เป็นหญิงทั้งหมด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเร่งสอบ

วันที่ 21 เม.ย. ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี สรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอัมพฤกษ์ 6 ราย หลังการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า มีความสัมพันธ์ที่เป็นสาเหตุกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือ Consistent causal association to Immunization ประเภท A 1 คือ ระดับความสัมพันธ์น่าจะใช่ปฏิกิริยาของวัคซีน

ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมีที่มาจากการที่โรงพยาบาลระยองดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 จำนวน 3,029 ราย พบอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน จำนวน 72 ราย หรือประมาณ 2.37% ในจำนวนนี้เป็นอาการไม่พึงประสงค์ขั้นรุนแรง ที่เรียกว่า Serious AEFI จำนวน 6 ราย ทุกรายเป็นเพศหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 21-54 ปี โดยทั้หมดรับการฉีดวัคซีน CORONAVAC ของบริษัท SINOVAC เลขที่ผลิต Lot No. J202103001m6dik เดียวกัน จำนวน 76 กล่อง วันหมดอายุ วันที่ 1 กันยายน 2564

โดยก่อนหน้านี้ รศ.(พิเศษ.) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผลของการฉีดวัคซีน โดยระบุว่าต้องใช้เวลา 1-2 วันในการรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปและแถลงต่อประชาชน.

สำนักข่าว : ไทยรัฐ