“ชุมพร” น้ำเริ่มลด พบอ่วม 7 อำเภอ ตาย 3 หาย 1 กระทบ 3 หมื่นคน

56

“ชุมพร” สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดลง พบประสบอุทกภัย 7 อำเภอ ตาย 3 ศพ สูญหาย 1 ราย ชาวบ้านเดือดร้อนเกือบ 3 หมื่นคน จังหวัดยังสั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมอีกระลอก พร้อมเตรียมการช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64 จังหวัดชุมพร รายงานความคืบหน้าพื้นที่ประสบอุทกภัย มีทั้งหมด 7 อำเภอ 51 ตำบล 369 หมู่บ้าน 10 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 8,783 ครัวเรือน 27,896 คน ผู้เสียชีวิต 3 ราย โรงเรียน 1 แห่ง วัด 4 แห่ง บ้านพักอาศัย 528 หลัง สถานที่ราชการ 2 แห่ง โรงงาน 3 แห่ง ถนน 155 สาย คอสะพาน 1 แห่ง ฝายน้ำล้น 5 แห่ง ท่อระบายน้ำ 3 แห่ง ท่อชนิดลอดเหลี่ยม 1 แห่ง โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้ 2.1.1 อำเภอสวีมีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 11 ตำบล 114 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับ ความเดือดร้อน 2,151 ครัวเรือน 7,841 คน ผู้เสียชีวิต 3 ราย สูญหาย 1 ราย

สำหรับสถานการณ์โดยทั่วไปปริมาณน้ำลดลงแล้ว แต่ยังมีน้ำท่วมขังในที่ลุ่มและที่เสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชุมโค อ.ปะทิว ยังมีฝนตกและน้ำท่วมขังอยู่หลายหมู่บ้าน นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ได้ออกประกาศด่วนถึงนายอำเภอและองค์กรปกครองในพื้นที่น้ำท่วมทั้ง 7 อำเภอ ให้ออกช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีปริมาณฝนตกหนักอยู่ที่ อ.ท่าแซะ อ.ปะทิว และเทือกเขาตะนาวศรีเขตติดกับ อ.บางพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ อ.ปะทิว อ.ท่าแซะ และ อ.เมืองชุมพร ซึ่งอยู่พื้นที่ติดกัน ยังเป็นพื้นที่น้ำท่วมระลอกใหม่ จึงสั่งการให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่าใกล้ชิด ในการช่วยเหลือประชาชน

น้ำท่วมชุมพร 7 อำเภอ เดือดร้อนเกือบ 3 หมื่นคน ตาย 3 ศพ สูญหาย 1 คน ปริมาณน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังในที่ลุ่มและที่เสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชุมโค อ.ปะทิว (ในภาพ) ยังมีฝนตกและน้ำท่วมขังอยู่หลายหมู่บ้าน จังหวัดได้ออกประกาศด่วนถึงนายอำเภอและองค์กรปกครองในพื้นที่น้ำท่วมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในการช่วยเหลือประชาชน.

สำนักข่าว : ไทยรัฐ